Menu

Dokumentacja geodezyjna jest ważnym czynnikiem w planowaniu zabudowania

6 listopada, 2020 - Biznes, Blog
Dokumentacja geodezyjna jest ważnym czynnikiem w planowaniu zabudowania

Geodezja to nauka odtwarzania linii i granic nieruchomości na podstawie dowodów historycznych, istniejących dokumentów i standardów branżowych.

Badanie terenu obejmuje usługi powiązane, takie jak wykorzystanie i analiza danych pomiarowych, projektowanie, planowanie podziału, mapowanie, szczegóły prawne i układ konstrukcyjny z określonymi pomiarami długości, objętości, powierzchni i kąta. Różne rodzaje badań terenu mają różne cele. Konkretny rodzaj mapowania wymagany dla każdego projektu zależy wyłącznie od charakteru nieruchomości. Właściciele gruntów są tego świadomi, że jeśli chcą zbudować lub uzyskać zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu, urzędnicy budowlani oraz geodeci na danym obszarze muszą przeprowadzić ocenę granic i prawidłowość projektu. Niezależnie od tego, czy planujesz bardzo prosty projekt, czy zmierzasz w kierunku złożonego projektu budowlanego lub remontowego, we wszystkich przypadkach wymagane jest odpowiednie sprawdzenie terenu. Prawnicy zajmujący się nieruchomościami lub firmy ubezpieczeniowe czasami zwracają się do profesjonalnych geodetów o ustalenie właściwego opisu nieruchomości, tak aby kredytodawcy hipoteczni mogli wydać zgodę na pożyczkę. Mapowanie terenu i badanie nieruchomości z powodzeniem podają prawny opis określonych granic, wskazując, gdzie zaczynają się i kończą linie nieruchomości. Dokumenty te pozwalają również zaoszczędzić wiele kosztów i kłopotów w przypadku sporów prawnych. Nieruchomość powinna zostać zbadana, gdy jest dzielona na segmenty pod zabudowę, remont, sprzedaż lub hipotekę. W przypadku planowanych remontów nieruchomości należy przeprowadzić także badanie terenu.

Zawsze, gdy przepisy rządowe wymagają mapowania nieruchomości, przydaje się badanie terenu wykonane przez geodetów.

Można go również przeprowadzić, gdy położenie granic nieruchomości jest niepewne. Właściciele gruntów potrzebują badania terenu w przypadku podejrzenia lub udowodnienia naruszenia prawa własności, a zapewniają je usługi geodezyjne Zakopane. Przed zakupem nieruchomości lub rozpoczęciem jakiejkolwiek większej budowy zawsze zaleca się, aby geodeta przeprowadził badanie terenu. Są to ważne wymagania dotyczące kompleksowych informacji o gruntach.