Menu

Testy oprogramowania pod kątem kompatybilności na różnych platformach

5 maja, 2020 - Blog
Testy oprogramowania pod kątem kompatybilności na różnych platformach

Aby oprogramowanie działało tak jak wymaga tego klient, należy prowadzić nadzór nad różnymi etapami jego produkcji, ważne jest testowanie wszystkich obszarów oprogramowania jako całości, oraz poszczególnych części składowych.

Aby przyspieszyć i poprawić jakość testowania oprogramowania oraz poprawić jego jakość, ważne może okazać się zastosowanie zaawansowanej automatyzacji. Automatyzacja testów ma kluczowe znaczenie dla ciągłego testowania, ponieważ zmniejsza ciężar zarządzania wszystkimi potrzebami testowymi, pozwalając poświęcić więcej czasu i wysiłku na tworzenie skutecznych przypadków testowych. Tendencja do automatyzacji testów jest wspierana przez stale rosnące stosowanie wydajnych metodologii, które promują zarówno automatyzację testów, jak i praktyki ciągłej integracji jako fundament skutecznego tworzenia oprogramowania. Automatyzację można zastosować do prawie każdego typu testu, na każdym poziomie. W rezultacie automatyzacja minimalizuje wysiłek człowieka wymagany do wydajnego uruchamiania testów, skraca czas wprowadzenia produktu na rynek i koszty błędów, ponieważ testy są wykonywane wiele razy szybciej w porównaniu do procesu testowania ręcznego.

Co więcej, takie podejście do testowania jest wręcz konieczne jeżeli będziemy chcieli wykonać testy obciążeniowe.

Można wówczas sprawdzić wytrzymałość serwera czy też bazy danych. Zautomatyzowane działania testowe obejmują wykonywanie testów, projektowanie funkcjonalnych przypadków testowych, generowanie danych testowych i testowanie kompleksowych scenariuszy biznesowych. Jednak najbardziej skuteczne metody testowania łączą czynności testowania ręcznego i automatycznego w celu uzyskania najlepszych wyników. Z pewnością testy integracyjne wykonuje się głównie ręcznie, musimy sprawdzić czy wymiana danych pomiędzy różnymi programami jest możliwa. Należy dbać o poprawność na każdym poziomie, dzięki temu oprogramowanie będzie współgrało z różnymi wersjami oprogramowania.