Menu

Wykorzystanie G Suit w firmie

14 listopada, 2019 - Biznes
Wykorzystanie G Suit w firmie

Obecnie coraz więcej firm wykorzystuje w pracy różne aplikacje Google. Możliwość przechowywania danych w chmurze jest bardzo wygodna, dzięki temu pracownicy mogą korzystać z tych samych tabel, zapisywać w nich wyniki pracy.

Dzięki temu łatwo jest śledzić postęp pracy poszczególnych komórek pracujących przy projekcie. G Suite oferuje kilka sposobów wysyłania wiadomości e-mail do grup osób, w tym indywidualne wpisywanie adresów e-mail, wprowadzanie zapisanej listy adresatów za pomocą Grup kontaktów lub wysyłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Grupy Google, który przekazuje wiadomość e-mail członkom grupy. Podczas gdy wiele aplikacji G Suite – takich jak Gmail, Dokumenty i Kalendarz – jest dobrze znanych i powszechnie używanych zarówno do zadań biznesowych, jak i osobistych, kilka innych, z którymi użytkownicy mogli nie korzystać, może znacznie pomóc w zwiększeniu wydajności. W tym artykule Wallen wyjaśnia, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych aplikacji Google, w tym formularzy, trendów, aplikacji Scholar, Cloud Print i grup. Google aktywnie działa na rzecz walki z fałszywymi wiadomościami e-mail, spamem i oszustwami. Jednak użytkownicy biznesowi mogą jeszcze bardziej ograniczyć spam, dodając dwa rekordy do ustawienia systemu nazw domen (DNS): rekord SFF (Sender Policy Framework) i identyfikację poczty DomainKeys (DKIM). Gdy Twoja firma przenosi się do G Suite, nie oznacza to, że musi ponownie utworzyć konta użytkowników. Zamiast tego możesz wykorzystać istniejącą usługę Microsoft Active Directory, aby ułatwić konfigurację.

Gdy dochodzi do rotacji personelu, działy IT muszą zapewnić płynne przenoszenie danych między wychodzącymi a przychodzącymi użytkownikami G Suite. Wolber oferuje tutaj listę kontrolną, która pomaga firmom w przenoszeniu informacji między osobą odchodzącą a kontem następcy. Zauważył jednak, że nie jest to przeznaczone do przypadków rozwiązania umowy, w których administrator powinien natychmiast zmienić hasło do konta użytkownika. Dodatkowym plusem jest także wyjątkowo wygodny g suite admin, dzięki któremu będziemy łatwo zarządzali naszymi danymi.