Menu

Jakie rodzaje nazw mogą być znakami towarowymi?

6 marca, 2023 - Biznes
Jakie rodzaje nazw mogą być znakami towarowymi?

Rejestracja w Urzędzie Patentowym tworzy domniemanie prawne, że jesteś właścicielem znaku towarowego i możesz go używać w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego.

Jest to przydatne, jeśli kiedykolwiek będziesz musiał pozwać kogoś w celu wyegzekwowania praw do znaku towarowego. Jednak nie wszystkie nazwy firm kwalifikują się do rejestracji znaku towarowego.

Jakie rodzaje nazw mogą być znakami towarowymi?

Jak zastrzec nazwę i logo firmy w Urzędzie Patentowym

Urząd Patentowy zarejestruje znaki towarowe z nazwami firm tylko wtedy, gdy są one charakterystyczne i nie można ich pomylić z istniejącym znakiem towarowym. Im bardziej charakterystyczna nazwa firmy i logo, tym łatwiej uzyskać rejestrację znaku towarowego. Oryginalne lub wymyślone nazwy są najłatwiejsze do zarejestrowania jako znak towarowy i otrzymują najsilniejszą ochronę. Nazwy, które wykorzystują istniejące słowa w wyjątkowy sposób, również stanowią silne znaki towarowe. Nazwy, które sugerują produkt, nie opisując go, również mogą być znakami towarowymi.

Opisowe nazwy firm są najtrudniejsze do zarejestrowania. Należą do nich imiona i nazwiska, nazwy lokalizacji oraz nazwy opisujące produkt lub usługę. Urząd Patentowy nie zarejestruje znaku towarowego dla nazwy opisowej, chyba że możesz również wykazać, że nazwa była używana tak często, że ludzie automatycznie kojarzą ją z twoim produktem lub usługą. Urząd Patentowy może również odmówić rejestracji, jeśli nazwa twojej firmy jest łudząco podobna do istniejącego znaku towarowego firmy działającej w podobnej branży, oferującej podobne produkty lub usługi.

Na stronie https://brief.pl/zastrzezenie-nazwy-i-logo-firmy-w-urzedzie-patentowym/ znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat zastrzeżenia nazwy i logo swojej firmy w Urzędzie Patentowym. Przed przystąpieniem do rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym należy przeprowadzić wyszukiwanie znaków towarowych, aby ustalić, czy ktoś inny zarejestrował podobny znak towarowy dla podobnego rodzaju towarów lub usług. Jeśli uznasz, że wybrana nazwa kwalifikuje się do rejestracji znaku towarowego, możesz złożyć wniosek do Urzędu Patentowego.