Menu

Prawa do wzorów przemysłowych

1 grudnia, 2022 - Biznes
Prawa do wzorów przemysłowych

Czasami wynalazcy nie wytwarzają produktów jako takich.

Zamiast tego tworzą nowe projekty, aby wytwarzać produkty, są to tak zwane wzory przemysłowe. Prawa do wzorów przemysłowych chronią prawa twórców do korzystania z ich dzieł i czerpania z nich korzyści przez osoby nieupoważnione. Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych dotyczy praw do wzorów przemysłowych na poziomie międzynarodowym.

Prawa do wzorów przemysłowych

Zabezpiecz swoje prawa do wzorów przemysłowych

Wzór handlowy to przede wszystkim opakowanie. Kiedy firma sprzedaje produkt w unikalnym opakowaniu, może mieć wyłączność na prezentację produktu w ten sposób. Dochodzenie prawa do wzoru handlowego może być skomplikowane. Musisz udowodnić, że twoje opakowanie jest estetyczne, a nie tylko funkcjonalne. Musisz pokazać, że konsumenci są zainteresowani zarówno opakowaniem, jak i produktem. W większości krajów wzór przemysłowy musi być zarejestrowany, aby móc korzystać z ochrony na mocy prawa dotyczącego wzorów przemysłowych.

Dzięki zarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu możesz uzyskać szerszą ochronę pod względem geograficznym i czasowym, a zatem koszty mogą być uzasadnione w przypadku produktów o wysokiej wartości i wzorów, które mają być sprzedawane przez dłuższy czas, przynajmniej na największych rynkach. Zarejestrowanie wzoru pozwoli uniknąć większości problemów i ograniczeń związanych z poleganiem na niezarejestrowanym prawie do wzoru lub innych prawach, takich jak prawa autorskie.

Aby pomyślnie zarejestrować wzór przemysłowy, większość krajów wymaga, aby wzór był nowy, oryginalny i wystarczająco różnił się od istniejących wzorów. Możemy wtedy złożyć wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego, więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://marketportal.pl/wiadomosci-finansowe/1270,Wzory-przemyslowe-jakie-korzysci-przynosi-ich-rejestracja. Ze względu na wymóg nowatorstwa większości przepisów dotyczących wzorów przemysłowych, czas zgłoszenia ma zasadnicze znaczenie. Zgodnie z tym wymogiem kluczowe jest dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego przed jego upublicznieniem, aby nie utracił on statusu nowości.