Menu

Psychologia biznesu kierunek z przyszłością

23 stycznia, 2020 - Biznes
Psychologia biznesu kierunek z przyszłością

Obecnie w Polsce system kształcenia wyższego jest trzystopniowy (z pewnymi wyjątkami). Pierwszym stopniem są studia licencjackie/inżynierskie, które trwają 3 lub 3,5 roku. Drugi stopień to studia magisterskie, zaś studia trzeciego stopnia to studia doktoranckie.

W niektórych przypadkach dalej są zachowane studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Tyle samo trwają łącznie studia pierwszego i drugiego stopnia. W tym jednak przypadku każdy stopień zakończony jest obroną pracy lub też dodatkowo zdaniem egzaminu, po którym uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata/inżyniera lub magistra. Studia doktoranckie trwają zaś około 4 lat (minimalnie 2 lata, czasem mogą być przedłużone) i kończą się obroną pracy doktorskiej. Na studiach trzeciego stopnia prowadzi się badania i poszerza wiedzę z jakiegoś zakresu oraz najczęściej prowadzi się też zajęcia ze studentami studiów licencjackich i magisterskich. Studia doktoranckie zakończone pomyślnie, otwierają drogę do pracy na uczelni i dalszej kariery naukowej.

Wszystkie trzy rodzaje studiów mogą być prowadzone zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym lub wieczorowym. Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się studia na kierunku psychologia biznesu. Z pewnością ukończenie ich daje szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Są osoby, które ciągle stawiają sobie różne pytania, lubią odkrycia i drażą daną dziedzinę. Możliwością rozwoju i dalszego zgłębiają wiedzy mogą być dla nich studia doktoranckie. Żeby takie studia podjąć, trzeba jednak najpierw z odpowiednim wynikiem ukończyć studia magisterskie w konkretnym kierunku. Podjęcie studiów doktoranckich, czyli studiów trzeciego stopnia umożliwia jednak rozwój nie tylko w wybranej dziedzinie. Umożliwia ono bowiem chociażby na przykład wyjazdy naukowe na zagraniczne uczelnie w ramach stypendiów, czy wymian. Dzięki temu można zdobyć przydatne w przyszłej karierze kontakty, czy nawet już na studiach doktoranckich podjąć stałą współpracę.