Menu

Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu lądowym

2 maja, 2021 - Biznes
Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu lądowym

Firmy zajmujące się transportem materiałów niebezpiecznych takich jak materiały wybuchowe, środki palne, materiały trujące, utleniacze, nadtlenki organiczne, materiały żrące czy też promieniotwórcze, muszą posiadać odpowiednie cysterny, zestawy przystosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Warto zwrócić uwagę iż w przypadku rozszczelnienia beczki czy też cysterny mogłoby dojść do zatrucia, wiele z tych substancji może być niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka, dodatkowo mogłoby to także spowodować skażenie wody. Konsekwencje nieostrożność z pewnością mogłyby być bardzo niebezpieczne. Dlatego też wprowadzono różnego rodzaju przepisy oraz normy które określają transport materiałów niebezpiecznych.

Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu lądowym

Rodzaje i oznaczenia materiałów niebezpiecznych

Zasadniczo materiały niebezpieczne możemy podzielić na ciekłe oraz stałe, w przypadku materiałów ciekłych często wykorzystuje się samochody z cysterną, można także przewozić je w beczkach, różnego rodzaju kanistrach które powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie. Często są to pojemniki także zaplombowane. Naturalnie jeżeli przewozimy je na standardowej naczepie powinniśmy zadbać odpowiednio o umocowanie, transport nie może się przesuwać na zakrętach, powinien pozostawać na swoim miejscu. W przypadku cysterny możemy przewozić także niektóre materiały sypkie, zwracając uwagę na szczelne zamknięcie, zaplombowanie.

Naturalnie każdy transport ADR powinien być w odpowiedni sposób oznaczony, najczęściej będą do tabliczki po bokach oraz z tyłu pojazdu, z przodu może także znaleźć informacja na temat rodzaju zagrożeń które może powodować przewożona substancja. Oczywiście na tabliczkach znamionowych będziemy mogli znaleźć standardowe oznaczenie ONZ, które informuje o substancje jakaś przewożona, jest to standardowy czterocyfrowy numer. Oczywiście często transportowane w ten sposób są paliwa do stacji benzynowych, różnego rodzaju środki chemiczne. Wiele z nich jest łatwopalnych dlatego tak że kierowca powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie, środki ochrony osobistej, gaśnice.

Oczywiście kierowca powinien ukończyć kurs ADR podstawowy Łódź jest miastem gdzie możemy znaleźć Ośrodek Szkolenia Kierowców w którym będziemy mogli liczyć na profesjonalne szkolenia z zakresu przewożenia materiałów niebezpiecznych. Oczywiście można także ukończyć kurs rozszerzony ADR, wówczas będziemy mogli także kierować zestawem z cysterną, dodatkowo można również zrobić kursy na konkretne klasy materiałów niebezpiecznych. Po zdaniu egzaminu otrzymamy uprawnienia pozwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych przez okres pięciu lat.