Menu

Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte

20 czerwca, 2023 - Biznes
Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte

Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte to istotne zagadnienie w prawie nieruchomości.

W przypadku zakupu nowo wybudowanej nieruchomości, takiej jak mieszkanie lub dom od dewelopera, nabywca ma prawo oczekiwać, że nieruchomość będzie wolna od wad i będzie spełniała określone standardy jakościowe. Jednak w praktyce często zdarza się, że po zakupie nieruchomości nabywca odkrywa wady, które nie były widoczne ani zauważalne podczas oględzin.

Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte

Jak uzyskać rekompensatę od dewelopera w przypadku wad nieruchomości

W takich sytuacjach istotne jest ustalenie, czy deweloper ponosi odpowiedzialność za wady ukryte oraz jakie prawa przysługują nabywcy. W większości przypadków, deweloper jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na nieruchomość, która obejmuje odpowiedzialność za wady ukryte. Oznacza to, że deweloper ponosi odpowiedzialność za wady, które istniały w momencie zakupu, ale nie były widoczne ani oczywiste dla nabywcy. Wady ukryte mogą obejmować problemy strukturalne, instalacyjne, izolacyjne, hydrauliczne, elektryczne czy inne, które wpływają na funkcjonalność i wartość nieruchomości.

Aby dochodzić swoich praw w przypadku wad ukrytych, nabywca powinien podjąć pewne kroki, a pierwszym jest zgłoszenie wady deweloperowi. Nabywca powinien jak najszybciej, po odkryciu wady, skontaktować się z deweloperem i poinformować o problemie. W niektórych przypadkach umowa deweloperska może określać szczegółowe procedury zgłaszania wad. Nabywca powinien zachować dowody takiego zgłoszenia, na przykład korespondencję mailową lub listową. Celem jest uzyskanie naprawy wad na koszt dewelopera lub rekompensaty, zwrotu części lub całości koszów zgodnie z obowiązującą umową.

Jeżeli negocjacje z deweloperem nie przynoszą pożądanych rezultatów, nabywca powinien skorzystać z pomocy prawnej. Prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości będzie w stanie ocenić sytuację, przedstawić nabywcy jego prawa i możliwości, oraz reprezentować go w dalszych działaniach. Artykuł na stronie https://capitallegal.pl/wady-nieruchomosci-a-odpowiedzialnosc-dewelopera/ wyjaśnia więcej kwestii związanych z tym tematem. Prawnik może pomóc w przygotowaniu pisemnych reklamacji, przedstawieniu dowodów w postępowaniu i prowadzeniu negocjacji z deweloperem.